Ostatné služby

  1. Informujem Vás o aktuálnych zmenách v zákonoch.

  2. V prípade potreby Vám zabezpečíme aj audítora.

  3. Vyhotovíme Vaše výkazy a analýzy súvisiace s účtovníctvom.

  4. Vybavovanie žiadostí o úver a vyplnenie s tým súvisiacich formulárov.

  5. Zabezpečenie daňového potvrdenia.