Všetky osobné údaje sú spracovávané v súlade so zákonom č. 101 O ochrane osobných údajov.

Spracovanie osobných údajov, v rozsahu meno a e-mailová adresa zákazníka (“ďalej len” Osobné údaje “), sú nevyhnutné pri komunikácii a poskytovaní služby, a k takémuto spracovaniu preto nie je potrebný súhlas dotknutej osoby. Ak nie sú Osobné údaje oznámili, nemôže byť služba dodaná.

Ďalej sú spracovávané Osobné údaje v rozsahu IP adresa a štatistiky o používaní stránok. Účelom spracovania Osobných údajov je najmä prijatie a vybavenie žiadosti z kontaktného formulára, komunikácia s klientom.