Zakladanie firiem v meste Komárno

Naše úlohy

  1. Chceli by ste založiť novú firmu, alebo odkúpiť už existujúcu firmu?

  2. Pomôžeme Vám v tom, aby ste si našli čo najlepšiu formu. podnikania a vyhotovíme potrebnú zakladateľskú listinu.

  3. V prípade potreby beriem na seba aj celý proces vybavovania.

Ďalej:

  1. V prípade novozaložených firiem, alebo odkúpenia už existujúcej firmy Vám zabezpečíme aj sídlo spoločnosti. Zahŕňa to aj prevzatie poštových zásielok, balíkov, resp. ich zasielanie.